Dây chuyền nam vàng

Showing all 3 results

Dây chuyền nam đẹp theo yêu cầu với các nhiều kiểu vàng màu và vàng trắng dây chuyền Italia (Vàng ý 750) Dây chuyền vàng 18k (75%Au), Dây chuyền nam 14k (58,5%Au), vàng 10k (41,6%Au)dây chuyền giá tốt. Giao dây chuyền nam toàn quốc, Thanh toán An toàn.